Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 5 czerwca 2020 r.