Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 19 listopada