Wyniki badań wody w niecce basenowej z 10 czerwca 2022 r.