Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 14 czerwca 2022 r.