Wyniki badań wody w niecce basenowej z 20 października 2022