Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 23 maja 2023 r.