Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 20.05.2024