Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 6 maja 2024 r.