Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 8.05.2024