Wyniki badań wody w systemie cyrkulacji z dnia 6 maja 2024