Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 20.05.2024