Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 24.05.2024