Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 12 czerwca 2024 r.