Wyniki badań wody w systemie cyrkulacji z dnia 12 czerwca 2024