Wyniki badań wody basenowej

Aktualne wyniki badań wody basenowej na dzień 18 kwietnia 2018 r.: