Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 26.01.2024