Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 8.02.2024