Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 8.02.2024