Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 12.03.2024