Wyniki badań wody w systemie cyrkulacji z dnia 17 kwietnia 2024 r.