Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 1 lutego 2024 r.