Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z dnia 1 lutego 2024 r.