Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 12.03.2024