Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 17 kwietnia 2024 r.