Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 27.02.2024