Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 4.12.2023