Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 7.12.2023