Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 10.01.2024