Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 10.01.2024