Wyniki badań wody w niecce basenowej z dnia 22.12.2023