Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 15.12.2023