Wyniki badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z 7.12.2023